หมวกกันน็อค Real ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2549 และนอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นผลิตหมวกกันน็อค Real ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของ ECE และ DOT* ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลอีกด้วย โดยหมวกกันน็อค Real ได้ผ่านการรับรองการทดสอบมาตรฐาน DOT จากสถาบันหมวกนิรภัย ซึ่งเป็นสถาบันเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีเครื่องมือในการทดสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกับต่างประเทศ

GJ-998 - Squadra
฿ 1,680
Rockdale-Vector
฿ 2,500
Bravo - BladeRunner
฿ 2,500
Hornet - Stardust
฿ 2,200
because safety does matter