ชัยยนต์

ที่อยู่ : 286 ถนนทิพย์วรรณ ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
เบอร์ติดต่อ : 093-996-4424, 096-945-5629