บริษัท เจี่ยสวัสดิ์ มอเตอร์ไบค์ จำกัด

เลขที่ 223 ถนนอินทรคีรี ตำบลแม่สอด ประเทศไทย 63110
Tel -055-531-145, 086-440-6627