บ้านเจียวพาณิช

80 นาก่วมใต้ ถนนพหลโยธิน ตำบลชมพู อำเภอเมือง ลำปาง (TH) ประเทศไทย 52100
Tel -085-719-0573