ภัทรยนต์

ที่อยู่ : 212 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์ติดต่อ : 036-613-550