มิตซูไทยธาดาสระแก้ว

99 หมู่ 8 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง สระแก้ว (TH) ประเทศไทย 27000
Tel -081-650-6046, 087-744-5514