แก่นนครยานยนต์

ที่อยู่ : 94/1-2 ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์ติดต่อ : 043-236-390 , 043-236-418