Kawasaki Buriram Siam Motorbike

ที่อยู่ : 55/5 หมู่1 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์ติดต่อ : 044-634-999