สักครั้ง จะมีเส้นไหนกันบ้างไปดูกันเลย

1. Pan-American Highway อเมริกา

Pan-American Highway เป็นถนนที่มีความยาวมากที่สุดในโลก โดยความยาวนั้นมีระยะทางถึง 48,000 กิโลเมตร โดยจุดเริ่มต้นอยู่ที่ Prudhoe Bay ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะทางเท่ากับขับรถไป – กลับ กรุงเทพ เชียงใหม่ถึง 35 รอบเลยทีเดียว

2. Khardung La leh ladakh อินเดีย

เป็นถนนที่มีความสูงที่สุดในโลกด้วยความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 5,602 เมตร แถมยังเป็นถนนที่อันตรายที่สุดในโลกอีกด้วย ใครที่ชอบความท้าทายตาลุกวาวเลยล่ะ

3. Road of Bones รัสเซีย

ถนนที่หนาวที่สุดโดยอุณหภูมิติดลบถึง -70 องศาเซลเซียส แถมยังมีระยะทางความยาวกว่า 2,024 กิโลเมตร บอกเลยว่าขับไหวไปก่อนเลย และต้องล้อหนามเท่านั้นแหละดูจากสภาพแล้ว

4. Via Appia อิตาลี

เป็นถนนที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลกโดยมีอายุมากถึง 312 ปีก่อนคริสตกาลแต่โดยปัจจุบันให้คนเข้าชมแบบเดินเที่ยวเท่านั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์โบราณสถานเอาไว้

5. ถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลก

ถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลกนี้ตั้งอยู่ใน San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะถนนนั้นมีความชันมาก วิศวกรจึงแก้ไขด้วยการทำถนนให้มีความคดเคี้ยวสูง เป็นถนนที่ควรค่าแก่การขับผ่านสักครั้ง

บอกเลยว่าถนนทั้ง 5 สายนี้เป็นอะไรที่นักบิดต้องขับไปกันสักครั้งเพื่อพิสูจน์ตัวเอง
และถ้ามีโอกาสได้ไปสักครั้งอย่าลืมสวม Real Helmets ไปกันด้วยนะ