ดี้ มอเตอร์ไซด์

ที่อยู่ : 70 ถนนราเมศวร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์ติดต่อ : 055-301-659