ต้นพยอมมอเตอร์

99/99 ถนนคันครองชลฯ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง กาฬสินธุิ์ (TH) ประเทศไทย 50000
Tel -053-808-376