ที เค ซี มอเตอร์ไบค์

126 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง กำแพงเพชร (TH) ประเทศไทย 62000
Tel -086-446-6049