ธวัชชัยบริการ

ที่อยู่ : 39 ถนนศรีภูมิ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เบอร์ติดต่อ : 053-213-200