นิมิตรยนต์

เลขที่ 1119 ถนนยมราช ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (False) ประเทศไทย 80000
Tel -075-356-723, 081-536-3354