น้อยสปีดเวิร์ด

2/163 ถนนศรีมาลา false อำเภอเมือง พิจิตร (TH) ประเทศไทย 66000
Tel -056-612-623