บริษัท ประดิษฐพงศ์มอเตอร์ จำกัด

ที่อยู่ : 339 ถนนชนเกษม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์ติดต่อ : 077-285-956, 086-305-0842