บริษัท ประดิษฐพงศ์มอเตอร์ จำกัด

เลขที่ 339 ถนนชนเกษม ตำบลตลาด ประเทศไทย 84000
Tel -077-285-956,086-305-0842