บริษัท มิตรแท้ยานยนต์ จำกัด

เลขที่ 6/9-10,18/19-20 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง ประเทศไทย 40000
Tel -043-239-181, 043-239-191, 095-629-6257