บริษัท เกริกไกรเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด

541/2 ถนนยมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ประเทศไทย 30000
Tel -044-269-154, 083-385-6768