วาลิดไรเดอร์ ช้อป ยะลา

ที่อยู่ : 824-828 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
เบอร์ติดต่อ : 087-289-4447