วาลิดไรเดอร์ ช้อป ยะลา

เลขที่ 824-828 ถนนสิโรรสตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา95000

Tel -087-289-4447