สมชาย

เลขที่ 450/68 (ติดทางรถไฟ) ถนนหลังศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง ประเทศไทย 40000
Tel -062-742-6884