สอาด ลำปางมอเตอร์

272 ถนนฉัตรไชย ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง ลำปาง (TH) ประเทศไทย 52100
Tel -054-311-2223