สอาด ลำปางมอเตอร์

ที่อยู่ : 272 ถนนฉัตรไชย ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
เบอร์ติดต่อ : 054-311-2223