จ.เจริญชัย มอเตอร์ส กรุ๊ป

ที่อยู่ : 59/14-17 , 30-33 หมู่5 ถนนโรจนะ ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์ติดต่อ : 085-365-0101