เอฟ.ซี. อะไหล่เลย

ที่อยู่ : 2 ถนนร่วมจิตร ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
เบอร์ติดต่อ : 042-812-429