เอ.วี.กำแพงเพชร (2009)

ที่อยู่ : 11/3 หมู่9 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์ติดต่อ : 055-850-909