เอ.วี.กำแพงเพชร (2009)

11/3 หมู่ 9 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง กำแพงเพชร (TH) ประเทศไทย 62000
Tel -055-850-909