ไพศาลยนต์ บุรีรัมย์

ที่อยู่ : 18, 24-25 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์ติดต่อ : 044-612-926, 044-614-343 และ 083-797-7798