54ไบค์ชอร์ป

ที่อยู่ : 345/22 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์ติดต่อ : 090-331-2431