Mega Flash Sale รอบแรกของเดือนกรกฎาคมนี้ สำหรับเพื่อนๆ Line Official Account ของ Real Helmets เท่านั้น
📆 โปรโมชั่นวันที่ 5-7 ก.ค. 67

• ขอสงวนสิทธิ์การซื้อสินค้าในราคาพิเศษ 1 สิทธิ์/ท่าน (ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้ทุกรายการที่ร่วมโปรโมชั่น แต่จะซื้อได้รายการละ 1 ชิ้นเท่านั้น)
• โปรโมชั่นเฉพาะที่ Line Official Account ของ Real Helmets เท่านั้น
• สินค้าและส่วนลดมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลย
• เงื่อนไขการใช้โปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
• ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในภายหลัง
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดนไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

000 days 00 hours 00 minutes 00 seconds

Hurricane Race X
เพียง 2,100 บาท
(ปกติ 2,450 บาท)

SHOP NOW

Venger Plus Compass
เพียง 2,800 บาท
(ปกติ 3,500 บาท)

SHOP NOW

Thunder Apache
เพียง 1,700 บาท
(ปกติ 2,200 บาท)

SHOP NOW

Thunder Skwad
เพียง 1,700 บาท
(ปกติ 2,200 บาท)

SHOP NOW

Falcon พื้น
เพียง 2,000 บาท
(ปกติ 2,200 บาท)

SHOP NOW